Mød os

Profil

Kompagniskabspraksis med 3 læger

2 Konsultationssygeplejersker
2 sekretærer

Uddannelses-læger på forskellige niveauer efter afsluttet embedseksamen.

Ny-renoverede lokaler (2008)
Handicapvenligt toilet
Elevator

Gode P-forhold:
Museumspladsen
P-Plads H.C.Ørstedsgade
Gadeparkering i Nørregade, hvor der også er 2 handicap P-pladser