Vaccinationer og attester, priser

Attest takster: På private attester og visse forsikringsattester, hvor der ikke foreligger aftale med Lægeforeningen: Honoreres efter tidsforbrug: 2000 kr./time + moms. (Eksempler: Aupair-attest, studieophold, deltagelse i maraton, lægeerklæringer til uddannelsesinstitutioner o.l.) .

Vaccinationer:

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor.

Der tillægges et vaccinationshonorar: 1. gang på kr. 335,00, 2. gang kr. 168,00. Ved gruppevaccination ydes der rabat.

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

Medicinpas kr. 450kr + moms.

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis
Difteri-Stivkrampe-revaccination 1 10 år kr. 160.00
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) Livslang kr. 328.00
Hepatitis A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) Livslang kr. 260.00
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 273.00
Hepatitis B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 232.00
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 514.00
Hepatitis A+B (1-15 år) 2 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 360.00
Pneumokok-lungebetændelse 1 > 5 år kr. 437.00
Influenza (almindelig) 1 1 år kr. 250.00